ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.

NMP09729773XX
NMP09314210XX
NMP08028381XX
NMP09980134XX
NMP09911895XX
NMP08513882XX
NMP09313839XX
NMP08254780XX
NMP09254989XX
NMP09234537XX

NMP08769064XX
NMP08304936XX
NMP08254830XX
NMP06602007XX
NMP06148759XX
NMP09466333XX
NMP09183454XX
NMP08240659XX
NMP08096545XX
NMP09549400XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

**ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.**

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)