ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 18 สิงหาคม  2565 เวลา 18.00 น.

NMP09491552XX
NMP09946097XX
NMP09361739XX
NMP09228003XX
NMP08436198XX
NMP06270532XX
NMP08741848XX
NMP06390700XX
NMP08566974XX
NMP06568429XX

NMP06522502XX
NMP06497940XX
NMP09233544XX
NMP08385736XX
NMP09289427XX
NMP06306065XX
NMP06485874XX
NMP09913773XX
NMP09484295XX
NMP09634083XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน 22.00 น.

**ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.**

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)